Vi visar simulatorn med 12 projektorers kraft. Välkommen till monter 5p40 !