LEVERANSVILLKOR

Dessa villkor gäller för Stormwind Ab Oy:s ("Stormwind") nätbutik på adressen www.stormwind.fi och www.stormwind.se.

Villkoren är i kraft från och med den 1.11 2012.

Stormwind säljer produkten Stormwind Simulator med tilläggsdelar till myndiga personer och organisationer i Finland och utomlands ("kunden").

Stormwind följer finländsk lagstiftning i sin näthandel.

 

Beställning

Kunden kan göra beställning på Stormwinds nätsidor eller genom direkt kontakt till Stormwind per email på adressen sales@stormwind.fi. Kunder ansvarar själv för att han/hon ger korrekta och kompletta uppgifter.

Kunden godkänner leveransvillkoren då beställningen görs.

Då kunden gjort en beställning, skickar Stormwind till kunden per e-post en bekräftelse på att beställningen är emottagen.

 

Priser

Varornas priser framgår i nätbutiken. Priserna kan ändras och kan vara beroende av rabattkoder. I priserna ingår MOMS.

 

Betalning

Kunden kan välja mellan att betala då varan avhämtas på posten (postförskott) eller att betala på förhand (faktura per e-post), varvid varan kan avhämtas gratis på posten.

 

Leverans, avbeställning

Varan levereras med hjälp av Itellas Prinet service inom Finland. Normalt skickas varan inom 2 dagar från beställning. Postens behandlingstid inverkar på när varan kommer till kunden. Även varans tillgänglighet kan inverka; om leveransen pga. detta dröjer oskäligt, meddelas kunden därom.

Varan levereras i postkuvert. Leveransförsändelsens postavgift ingår i varans pris då leveransadressen är i Finland.

Då varan avsänds får kunden ett meddelande därom per e-post.

Innan leverans kan kunden göra en avbeställning i nätbutiken, eller genom att meddela Stormwind därom per e-post eller telefon. Stormwind rekommenderar att e-post används vid avbeställning.

Vid leverans utom Finland, vänligen kontakta Stormwind.

 

Returnering

Kunden kan returnera varan genom att meddela Stormwind därom inom 14 dagar från emottagandet.

Varan bör vara i ursprungligt skick vid returnering. Kunden har ändå rättighet att testa varan i sin egen bruksmiljö.

Meddelandet om returnering bör göras i nätbutiken, per e-post eller per telefon inom 14 dagar från varans emottagande. Därefter bör kunden utan dröjsmål returnera varan genom att lämna in den på posten. Returneringen är kostnadsfri för kunden. För returneringen behövs den ursprungliga försändelsens leveranskod.

Både vid postförskotts- och bankbetalningsleverans returneras hela köpesumman till kunden då Stormwind har fått tillbaka varan. Kunden bör i samband med returneringen uppge sitt kontonummer till Stormwind, för återbetalning.

 

Produktfel, reklamation

Felaktig vara eller skadad vara får returneras. Kunden bör utan dröjsmål kontakta Stormwind per e-post eller telefon och meddela om felet och samtidigt uppge huruvida en ny, ersättande vara eller återbetalning önskas. Därefter kan varan returneras på posten kostnadsfritt. I fall återbetalning önskas, bör kunden uppge sitt kontonummer.

Varan returneras till:

Stormwind Ab Oy

Nissbacksvägen 7 E 61

02780 Esbo

Finland

 

Kunden ansvarar själv för att handlingarna från posten (kvitto, ursprunglig leveranskod) finns kvar.

 

Garanti

Mediet som mjukvaran levereras på (USB-sticka) har 6 månaders garanti. För ytterligare garantianvisningar se licensvillkoren.